دسته بندی

نرم افزار هوش کتل بزرگسال فرم آ و بی (RBC3)

کد محصول: 310024
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار هوش کتل بزرگسال فرم آ و بی (RBC3)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۴۸۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار هوش کتل بزرگسال فرم آ و بی (RBC3)

این آزمون از آزمون های نابسته به فرهنگ است که برای اندازه گیری هوش کلی یا عامل (G) تهیه شده است. این آزمون از دو فرم A و B تشکیل شده است و هرم دارای جهار آزمون فرعی است که هر یک از فرم ها دارای 50 سوال است. این آزمون برای سطوح بالاتر از دیپلم، برای دانشگاهیان و بزرگسالان با هوش قابل اجرا است.
 

نظر شما