دسته بندی

نرم افزار شخصیت نئو ۲۴۰ سوالی (NEO-240) با تفسیر

کد محصول: 310026
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار شخصیت نئو ۲۴۰ سوالی (NEO-240) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار شخصیت نئو ۲۴۰ سوالی (NEO-240) با تفسیر

این آزمون یکی از آزمون های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده اصلی شخصیت و ویژگی های مرتبط با این جنبه ها را می سنجد. این پنج جنبه عبارتند از: بی ثباتی هیجانی (عصبانیت)، برونگرایی، باز بودن به تجربیات، توافق با دیگران و وجدانی بودن. این آزمون شامل 240 سوال است که پاسخ به آنها بر روی یک مقیاس پنج درجه ای انجام می شود. در موقعیت های مشاوره به‌کارگیری این آزمون مناسبتر از دیگر آزمون هایی است که مستقیماً آسیب شناسی روانی را اندازه گیری می کنند. علاوه بر این،آزمون را می توان برای بسیاری از بیماران روان‌پزشکی با تشخیص های متفاوت و شناسایی صفات شخصیتی به‌کار برد.
 

نظر شما