دسته بندی

نرم افزار سنجش خلاقیت (CT) با تفسیر

کد محصول: 310036
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار سنجش خلاقیت (CT) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار سنجش خلاقیت (CT) با تفسیر

این پرسشنامه دارای 60 ماده سه گزینه ای می باشد. مولفه های این آزمون شامل سیالی، بسط، ابتکار، و انعطاف پذیری می باشد. این آزمون ابزاری پر کاربرد در زمینه سنجش خلاقیت در نوجوانان و بزرگسالان می باشد.
 

نظر شما