دسته بندی

نرم افزار افسردگی بک (BDI) با تفسیر

کد محصول: 310040
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار افسردگی بک (BDI) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (کاغذی)
آزمون (دیجیتال)
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۶۵,۰۰۰ ریال

نرم افزار افسردگی بک (BDI) با تفسیر

این مقیاس بصورت پرسشنامه است که در آن چندین گروه سوال وجود دارد و هر سوال بیان کنند حالتی در فرد است. این آزمون ، یکی از معتبرترین آزمون های تشخیصی برای ارزیابی شدت و علائم افسردگی (در دوسط ح روانی و جسمانی) در نوجوانان و بزرگسالان(گروه سنی 13 سال به بالا) می باشد. این آزمون دارای 21 سوال بوده و علائم افسردگی در دو هفته گذشته در فرد را بررسی می کند. این آزمون از قدرت تشخیصی بالایی برای متمایز کردن افراد دارای افسردگی از افراد نرمال دارد.
 

نظر شما