دسته بندی

هوش چندگانه گاردنر

گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

هوش چندگانه گاردنر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (کاغذی)
آزمون (دیجیتال)
۷۵۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۹۷,۵۰۰ ریال

هوش چندگانه گاردنر


نظر شما