دسته بندی

نرم افزار هوش هیجانی شات - نوجوانان (SEIS)

کد محصول: SOFT017
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار هوش هیجانی شات - نوجوانان (SEIS)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (کاغذی)
آزمون (دیجیتال)
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۶۵,۰۰۰ ریال

نرم افزار هوش هیجانی شات - نوجوانان (SEIS)

این پرسشنامه بر اساس مدل نظری هوش هیجانی سالووی و مایر ساخته شده است و برای سنجش هوش هیجانی نوجوانان به کار می رود. پرسشنامه حاضر دارای 33 سوال است که مولفه های؛ ارزیابی و ابراز هیجان، تنظیم هیجان و بهره برداری از هیجان را اندازه گیری می کند.
 

نظر شما