دسته بندی

نرم افزار پرسشنامه خودکارآمدی شرر (SG-SES)

کد محصول: SOFT033
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار پرسشنامه خودکارآمدی شرر (SG-SES)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (کاغذی)
آزمون (دیجیتال)
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۷۸,۰۰۰ ریال

نرم افزار پرسشنامه خودکارآمدی شرر (SG-SES)

این آزمون به عنوان ابزاری برای تعیین سطوح متفاوت خودکارآمدی عمومی افراد ساخته شده است. این آزمون از نظر اجرا در سنین مختلف محدودیتی ندارد و در بین ابزارهای موجود دیگر ابزار بسیار مناسبی است. این ابزار بر این موارد متمرکز است؛ گرایش به آغاز نمودن رفتار، تمایل به تکمیل رفتار، پافشاری در صورت ناکامی. این پرسشنامه دارای 17 سوال می باشد.
 

نظر شما