دسته بندی

نرم افزار رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند (RIASEC)

کد محصول: SOFT040
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند (RIASEC)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (کاغذی)
آزمون (دیجیتال)
۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۶۵,۰۰۰ ریال

نرم افزار رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند (RIASEC)

این آزمون از 4 بخش تشکیل شده است که عبارتند از: 1. فعالیت ها: این بخش از 6 قسمت تشکیل شده است و هرقسسمت هم دارای 11 پرسش است که علاقه دانش آموز را به فعالیت های مختلف می سنجد. 2. تجربه ها: این بخش نیز از 6 قسمت تشکیل شده است و هر قسمت 11 پرسش دارد که تجربه کسب شده دانش آموز را می سنجد. 3. مشاغل: این بخش هم مانند بخش های قبل از شش قسمت تشکیل شده ولی در هر قسمت آن 14 شغل پرسیده می شود و دانش آموز باید شغل هایی که در پرسش نامه آمده است را علامت بزند. 4. خودسنجی: در این بخش از دانش آموز خواسته می شود تا خود را در مقایسه با همسالان خود از نظر توانایی ها و مهارت ها درجه بندی و نمره گذاری کند.
 

نظر شما