دسته بندی

نرم افزار سازگاری ازدواج فرم آ و بی (MAI) با تفسیر

کد محصول: 310039
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار سازگاری ازدواج فرم آ و بی (MAI) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار سازگاری ازدواج فرم آ و بی (MAI) با تفسیر

این پرسشنامه در دو فرم تهیه شده است فرم "الف" آن فقط برای مردان است و فرم "ب" آن فقط برای زنان است هر فرم نیز از 10 سوال تشکیل شده است. این پرسشنامه توسط خود فرد اجرا می شود و میزان سازگاری فرد را در زندگی زناشویی اندازه گیری می کند.
 

نظر شما