دسته بندی

نرم افزار پرخاشگری باس-پری (AGQ)

کد محصول: SOFT004
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار پرخاشگری باس-پری (AGQ)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (کاغذی)
آزمون (دیجیتال)
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۸,۰۰۰ ریال

نرم افزار پرخاشگری باس-پری (AGQ)

این پرسشنامه شامل 30 سوال است که خشم، رفتارهای تهاجمی، و لجاجت و کینه ورزی را می سنجد. این پرسشنامه بر طبق مقیاس لیکرت از همیشه تا هرگز در یک مقیاس 4 درجه ای تقسیم بندی شده است.
 

نظر شما