دسته بندی

نرم افزار اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر (STAI) با تفسیر

کد محصول: 310025
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر (STAI) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (دیجیتال)
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۷۸,۰۰۰ ریال

نرم افزار اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر (STAI) با تفسیر

این پرسشنامه جهت اندازه گیری میزان اضطراب حالت و صفت ساخته شده است. این آزمون یکی از معتبرترین آزمون های اضطراب به خصوص در مورد ورزشکاران می باشد که برای افراد بالای 15 سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون دارای 40 سوال است که 20 سوال آن مربوط به اضطراب حالت و 20 سوال دیگر مربوط به اضطراب صفت است. پاسخدهی به این آزمون به صورت 4 گزینه ای تنظیم شده است.
 

نظر شما