دسته بندی

نرم افزار اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر (STAI) با تفسیر

کد محصول: 310025
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر (STAI) با تفسیر

۵۰۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر (STAI) با تفسیر


نظر شما