دسته بندی

نرم افزار مقیاس ترجیح شغلی (OPS)

کد محصول: SOFT030
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار مقیاس ترجیح شغلی (OPS)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار مقیاس ترجیح شغلی (OPS)

این آزمون 176 سوال دارد که هر سوال یک عنوان شغلی است و در 30 مقوله طبقه بندی شده است، این 30 طبقه بر اساس کتاب عنوان ها و کدها که توسط دفتر کار بین الملل در ژنو چاپ شده است انتخاب شده اند. هدف از این آزمون سنجش علایق شغلی در فرد می باشد. پاسخدهی به پرسشها در مقیاس لیکرت 7 قسمتی که از بسیار زیاد بدم می آید تا بسیار زیاد دوست دارم تهیه شده است.
 

نظر شما